Privacy Policy

Bij het huren van een camper, vragen wij om uw persoonsgegevens. Camperverhuur West-Holland gaat zorgvuldig met uw gegevens om en houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Camperverhuur West-Holland verwerkt uw navolgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verplichte identificatie bij camperhuur
Bij het huren van een camper hebben wij voor de verzekering een kopie van uw rijbewijs en paspoort nodig: Dit kopiëren doen wij middels een erkende ID-cover over uw identiteitskaart te plaatsen zodat privégegevens niet in ons bezit komen.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om u te informeren over wijzigingen en bijzonderheden van onze diensten en producten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze die­nsten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Deze externe partijen zijn:

  • Spitz Verzekeringen te Dedemsvaart, voor de verzekering van campers waarvoor wij de bemiddeling doen;
  • Huurkalender.nl, voor de afhandeling van uw boeking;
  • Google Analytics; voor statistische analyses van onze website.

Camperverhuur West-Holland verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Camperverhuur West-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. U heeft altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail. Uw verzoek wordt binnen zeven werkdagen beoordeeld. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen zeven werkdagen aan het verzoek voor vernietiging.

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar ons, wij voldoen binnen zeven werkdagen aan het verzoek. Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Dit kan tevens gemeld worden via e-mail.